Full Service W&S

Hierbij ondersteunt Via Hinfelaar werving & selectie u in het hele proces.

 • Intake; hierbij zullen we uitgebreid inventariseren wat belangrijk is voor de vacature en wat binnen uw cultuur van belang is voor het maken van een juiste match.
 • Werving; hierbij zal door het inzetten van verschillende media (print, internet, database) de kandidatenmarkt op de hoogte gebracht worden van de uitdaging die u biedt.
 • Verwerking; de reacties worden verzameld en wij verzorgen de administratieve afhandeling van alle reacties.
 • Briefselectie; de reacties worden op papier beoordeeld en een eerste selectie wordt gemaakt. Een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Via Hinfelaar
 • Interviews; een aantal kandidaten wordt uitgebreid geïnterviewd waarbij ervaring, motivatie en persoonlijkheid getoetst worden
 • Voorstelronde; een shortlist van mogelijk geschikte kandidaten wordt uitgenodigd voor een eerste kennismaking bij en met de opdrachtgever
 • Assessment; optioneel kan een uitgebreid assessment worden afgenomen
 • Eindgesprek; één of meerdere eindkandidaten komen voor een laatste selectiefase bij u als opdrachtgever
 • Referentieonderzoek; een aantal referenties worden uitgebreid gecheckt
 • Contractfase; de arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden vastgelegd en waar nodig ondersteunen we u daarbij
 • Evaluatie; gedurende het eerste jaar van het dienstverband zullen we contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de geplaatste kandidaat